شهر غریبه...گلوگاه - زندگی در مدار شمالی


زندگی در مدار شمالی

همه در یاد الله

چندتا عکس از اطراف شهرمون هم اینجا گذاشتم.البته از فصل تابستونش.....

سر فرصت عکسای بیشتری میذارم واستون.....البته اگه دوست داشته باشید.


دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1391 :: 19:43 ::  نویسنده : علی و محدثه
Design By : Mihantheme

شهر غریبه...گلوگاه - زندگی در مدار شمالی


زندگی در مدار شمالی

همه در یاد الله

چندتا عکس از اطراف شهرمون هم اینجا گذاشتم.البته از فصل تابستونش.....

سر فرصت عکسای بیشتری میذارم واستون.....البته اگه دوست داشته باشید.


دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1391 :: 19:43 ::  نویسنده : علی و محدثه
Design By : Mihantheme